X
تبلیغات
رایتل
1389/11/24 @ 15:11

آگهی استخدام در فولاد مبارکه اصفهان

اطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مقطع تحصیلی دیپلم شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضیان بومی مرد در مقطع تحصیلی دیپلم، تعدادی از واجدین شرایط زیر را به صورت قرارداد کار موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، طب صنعتی و گزینش جذب نماید.
شرایط عمومی:
-1 تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
-2 تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
-3 نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
-4 عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصلاح
-5 عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاه های دولتی یا خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و نیز عدم بازخرید خدمت و بازنشستگی
-6 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم
( 1371/12/ 1389 ( متولدین تا تاریخ 26 /12/ -7 داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی تا تاریخ 26
-8 داشتن تندرستی و توانائی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالی تهای شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرف های
شرکت فولاد مبارکه
-9 تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فولاد مبارکه
شرایط اختصاصی:
-1 داشتن مدرک تحصیلی دیپلم مطابق با مفاد مندرج در این آگهی
-2 دارابودن حداقل معدل کل 13
تذکر: فرزندان معظم شهدا و جانبازان بالای 25 % از شرط حداقل معدل معاف می باشند.
1365 به بعد) /12/ -3 حداکثر سن 24 سال (متولدین 26
تبصره 1: مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه خواهد گردید.
تبصره 2: متقاضیانی که در شرکت های پیمانکاری مستقر در فولاد مبارکه اشتغال دارند تا سقف 4 سال به ازاء هر سال
سابقه در شرکت فولاد مبارکه (به شرط پرداخت حق بیمه) به حداکثر شرط سنی اعلام شده اضافه م یگردد. این دسته از
داوطلبین می بایست فرم " تایید سابقه فعالیت در شرکت های پیمانکار" را از واحد خدمات پرسنلی پیمانکاران تحویل و 2
89 ) به /12/ پس تکمیل و اخذ تاییدیه مربوطه نسبت به تحویل فرم مربوطه ، حداکثر تا آخرین روز مهلت ثبت نام ( 14
واحد خدمات پرسنلی پیمانکاران اقدام نمایند.
-4 متقاضیان می بایست بومی یکی از استان های اصفهان یا چهار محال بختیاری باشند.
تبصره : متقاضی بومی به متقاضیانی اطلاق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند:
الف: محل صدور شناسنامه آنها یکی از شهرستان های این دو استان باشد.
ب: محل اخذ دیپلم آنها یکی از شهرستان های این دو استان باشد.
تذکر 1: داوطلبانی که بومی شهرستان مبارکه می باشند در شرایط مساوی نسبت به دیگر داوطلبین در اولویت قرار
خواهند گرفت.
-5 محدوده جغرافیایی سکونت برای متقاضیان، حوزه سروی سهای عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت م یباشد و شرکت
فولاد مبارکه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده می باشند را نخواهد
داشت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی جدیدی اضافه نخواهد شد.
تذکر: محدوده سرویس دهی شامل اصفهان، شهرکرد، بروجن، مبارکه، شهرضا، شاهین شهر، زرین شهر، سپاهان شهر،
بهارستان، فولادشهر، نجف آباد، باغ بهادران، خمینی شهر ، کلیشاد، زازران، ولاشان، چمگردان، سده لنجان،
ورنامخواست، دیزیچه، صفاییه، قهنویه، حسن آباد، دهنو، کرکوند، مجلسی، طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان،
سیاهبوم، یزدآباد، سفید دشت، چرمهین، کچوییه، سهر و فیروزان، کلیسان، کافشان، زفره، قلعه قاسم، دهسرخ، اراضی،
باغملک، لنج، زیبا شهر، نکو آباد، اسماعیل ترخان، وینیچه، قهنویه، لاو حوض ماهی، قمیشلو، درچه، سورچه، قهه، یزدان
شهر، قهدریجان، قلعه لایبید، قلعه قاسم، علی آباد جمبزه ، حسین آباد کرسگان ، امیرآباد یزدانشهر و فرخ شهر می
گردد.
نحوه ثبت نام:
دانشگاه صنعتی اصفهان) مراجعه و نسبت به ) www.iut.ac.ir -1 متقاضیان شرکت در آزمون می بایست به آدرس
تکمیل فرم تقاضای ثب تنام در آزمون شرکت فولاد مبارکه اقدام نمایند.
تبصره: کلیه متقاضیان می بایست از طریق سایت فوق و به صورت اینترنتی، نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال 50000 ریال ) توسط یکی از کارت های عضو شبکه شتاب، بابت حق ثبت نام اقدام نمایند.
تذکر: ایثارگران (افراد ذکر شده در بند یک تذکرات آگهی) 50 % مبلغ مذکور را پرداخت می نمایند و فرزندان معظم شهدا
از پرداخت وجه معاف می باشند.
-2 متقاضیان می بایست قبل از مراجعه به آدرس اینترنتی فوق ، نسبت به تهیه اسکن مدارک زیر اقدام نموده و این
مدارک را پیوست فرم ثبت نام نمایند:
- مدرک تحصیلی مطابق با مفاد این اطلاعیه
- صفحه اول شناسنامه

3
- دو طرف کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
- کارت ملی
3× - عکس 4
تذکر 1 : تاریخ اخذ مدرک تحصیلی و نیز کارت پایان خدمت یا معافیت دائم م یبایست قبل از تاریخ پایان مهلت ثبت نام
باشد.
تذکر 2: متقاضیان با توجه به جدول شماره 1 و 2 و مدرک تحصیلی مربوطه ، می بایست فقط در یک گروه آزمون شرکت
نمایند.
-3 در صورتی که ثبت نام با موفقیت انجام پذیرد، به هر داوطلب یک کد رهگیری تخصیص خواهد یافت که داوطلب می
بایست آنرا تا آخرین مرحله پذیرش نگهداری نماید.( صدور کارت ورود به آزمون و پیگیری های بعدی، منوط به داشتن
کد رهگیری می باشد.)
تذکر : به درخواست هایی که خارج از فرآیند فوق صورت پذیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ و محل برگزاری آزمون:
89 می باشد. (این مهلت قابل تمدید /12/ 89 تا روز شنبه مورخ 14 /12/ -1 زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 1
نمی باشد)
تذکر: پیشنهاد م یگردد جهت جلوگیری از ترافیک ثبت نام ، متقاضیان در همان روز های ابتدایی نسبت به ثبت نام اقدام
نمایند.
89 می باشد. /12/ 89 و 23 /12/ -2 زمان اخذ چاپ کارت ورود به جلسه ، روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 22
www.iut.ac.ir تذکر: متقاضیان می بایست جهت اخذ پرینت کارت ورود به جلسه آزمون در تاریخ مقرر به آدرس
مراجعه و کد رهگیری را وارد نمایند .
-3 زمان برگزاری آزمون هفته پایانی اسفندماه می باشد که تاریخ دقیق آن متعاقبا و همزمان با توزیع کارت و در سایت
فوق اعلام خواهد گردید.
-4 محل برگزاری آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.(نحوه ایاب و ذهاب متعاقبا از طریق سایت مذکور اطلاع رسانی
خواهد گردید.)
تذکر: داشتن شناسنامه عک سدار یا کارت ملی در روز آزمون الزامی میباشد.


4
تذکرات آگهی:
% -1 ایثارگان به جانبازان و آزادگان عزیز انقلاب اسلامی و افراد خانواده های معظم : "شهدا، آزادگان و جانبازان بالای 25
از کار افتاده کلی غیر قادر به کار و نیز رزمندگانی که 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
داشته و دارای معرفی نامه معتبر از ارگان های ذیربط م یباشند، اطلاق م یشود.
تذکر: از فرزندان معظم شهدا و جانبازان 25 % و بالاتر ، در صورت شرکت در آزمون و پس از تایید بنیاد شهید استان
اصفهان جهت ادامه مراحل جذب دعوت بعمل می آید.
-2 با توجه به استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پایین تر و بالاتر از
دیپلم و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-3 در هر مرحله از مراحل جذب، چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل
بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت اشتغال به کار از ادامه خدمت وی جلوگیری به عمل
خواهد آمد.
-4 متقاضیانی که قبلاً در آزمون های جذب نیروی فولاد مبارکه شرکت نموده و پذیرفته نشده اند، در صورت تمایل و
داشتن شرایط لازم می توانند مطابق مفاد این اطلاعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و هیچ تقاضای دیگری معتبر
نخواهد بود.
-5 مراحل جذب شامل ثبت نام، آزمون کتبی، مصاحبه اختصاصی، طی مراحل طب صنعتی و گزینش می باشد.
-6 مواد آزمون عبارتست از دروس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، کامپیوتر، هوش و استعداد
تحصیلی و معارف اسلامی و دروس تخصصی مرتبط با هر رشته (اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی
معاف بوده و امتیاز مربوطه در مواد دیگر آزمون محاسبه خواهد شد.)
تذکر : ضریب دروس عمومی 40 و دروس تخصصی 60 می باشد.
-7 شرکت تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت.
-8 موارد زیر به شرط ارائه تأییدی ههای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1367 در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داوطلبانه داشت هاند، به /5/ 1359 تا 29 /6/ الف: داوطلبانی که از تاریخ 31 میزان مدت حضور در جبهه
ب: جانبازان و رزمندگان به میزان مدت زمان بستری شدن یا استراحت پزشکی ناشی از مجروحیت در جبه هها
ج: افراد خانواد ههای معظم شهدا، جانبازان از کار افتاده و آزادگان، حداکثر تا میزان 5 سال در صورت داشتن شرایط

-9 آزادگان از حداکثر سن معاف هستند.

-10 شرکت پس از پذیرش و شروع به کار افراد، هیچگونه تعهدی در قبال پذیرش مدارک بالاتر از دیپلم و نیز واگذاری شغل مربوط به مدارک بالاتر از دیپلم را ندارد و در این زمینه ، از افراد پذیرفته شده نهایی و قبل از شروع به کار ،تعهدنامه محضری در این خصوص اخذ خواهد گردید.
-11 تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هریک از واحدهای شرکت یا تابعه، در اختیار شرکت فولاد مبارکه خواهد بود.