X
تبلیغات
رایتل
1389/12/10 @ 09:07

انواع بازار الکترونیکی

در گفتگوهای روزمره ، تمایز بین مرکز خرید و بازار همیشه هم مقدور نیست. در دنیای فیزیکی، مراکز خرید معموولاً مجموعه ای از چندین فروشگاه است که در آن هر فروشگاه از دیگری مجزا شده و قیمت ها معمولاً ثابت است. در عوض بازارها که برخی از آن ها در محیط  باز هستند معمولاً مکان هایی هستند که فروشندگان بسیاری  در آن ها با هم رقابت می کنند و خریداران به دنبال چانه زنی و پایین آوردن قیمت ها هستند. در وب ، اصطلاح بازار معنایی متفاوت و مجزا دارد. اگر فرد فرد مشتریان بخواهند برای پایین آوردن قیمت مذاکره کنند، می توانند این کار را در برخی فروشگاه ها یا مراکز خرید انجام دهند. اما اصطلاح بازار الکترونیکی معمولاً معنای B2B را در بر دارد نه B2C ما دو نوع بازار الکترونیکی داریم : خصوصی و عمومی