1389/12/10 @ 09:12

واسطه گری در تجارت الکترونیکی

واسطه گری در تجارت الکترونیکی

واسطه ها نقش مهمی در تجارت ایفا می کنند. آن ها با دریافت مبلغی فعالیت ها و خدماتی را برای خریداران و فروشندگان ارائه می دهند. انواع مختلفی از واسطه گری وجود دارد. رایج ترین نوع واسطه گری در دنیای واقعی مثال عمده فروشی و خرده فروشی است. در دنیای مجازی، واسطه ها علاوه بر این روند اطلاعات را نیز کنترل می کنند. این نوع واسطه های الکترونیکی با نام دلالان اطلاعات نیز شناخته می شوند. انتقال اطلاعات بین خریداران و فروشندگان از طریق این دلالان را در شکل 3-2 می بینید. معمولاً این واسطه ها اطلاعات را جمع آوری کرده و آن ها را می فروشند.