1389/12/10 @ 09:16

دسته بندی کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگ های الکترونیکی را می توان از سه دیدگاه مختلف دسته بندی کرد :

1- پویایی در نمایش اطلاعات : کاتالوگ ها می توانند ایستا یا پویا باشند. در کاتالوگ های ایستا، اطلاعات به صورت متن و تصاویر ایستا نمایش داده می شوند. در کاتالوگ های پویا، اطلاعات به صورت تصاویر متحرک یا انیمیشن و حتی گاهی با به کارگیری اصوات نمایش داده می شوند.

2- میزان شخصی سازی : کاتالوگ ها می توانند استاندارد یا سفارشی باشند. در کاتالوگ های استاندارد، تاجرین یک کاتالوگ واحد را به تمام مشتریان نمایش می دهند. در کاتالوگ های سفارشی، محتوا، قیمت ها و نمایش محصولات بر اساس خصوصیات برخی مشتریان متفاوت خواهد بود.

3- یکپارچه سازی بافرآیند های کسب و کار : کاتالوگ ها می توانند بر اساس میزان یکپارچه سازی با فرآیند ها یا ویژگی های کسب و کار ذیل دسته بندی شوند : سفارش گیری ، سیستم های پرداخت الکترونیکی ،  نرم افزار و سیستم های کار با اینترنت، سیستم های انبارداری و حسابداری ، اکسترانت های عرضه کنندگان یا مشتریان و کاتالوگ های چاپی برای مثال زمانی که مشتری در Amazon.com قلم کالایی را سفارش می دهد، سفارش به صورت خودکار به بخش کامپیوتری انبار انتقال می یابد.

با وجود این که کاتالوگ های سفارشی بیشتر در تجارت B2C مورد استفاده قرار می گیرند، اما در وضعیت B2B نیز مفید واقع می شوند. برای مثال کاتالوگ های الکترونیکی می توانند فقط اقلامی رانمایش دهند که کارمندان سازمان خاصی  اجازه فروش آن را دارند و اقلامی را که مدیران شرکت خریدار نمی خواهند کارمندان آن ها را ببینند یا بخرند، شامل نشوند. می توان کاتالوگ های الکترونیکی را سفارشی کرد تا اقلام یکسان را برای مشتریان مختلف با قیمت های متفاوتی نمایش دهد یا بر اساس قرار داد فی مابین تخفیف های متفاوتی به اکسترانت ها می توانند کاتالوگ های سفارشی را برای مشتریان تجاری مختلف ارسال کنند.