X
تبلیغات
رایتل
1389/12/10 @ 09:19

موتورهای جستجو و عامل های هوشمند

منظور از موتور جستجو، یک برنامه کامپیوتری است که می تواند به پایگاه داده منابع اینترنت دسترسی یافته اطلاعات یا واژه های کلیدی خاصی را جستجو کرده و نتایج را گزارش دهد. برای مثال مشتریان مایلند از محصولات خاصی( مثلاً می خواهند اطلاعاتی در مورد محصولی خاص یا قیمت آن به دست آورند) به همین روش اطلاع کسب کنند. این نوع درخواست ها تکراری بوده و پاسخگویی به آن ها اگر توسط فردی انسانی صورت گیرد بسیار هزینه بر است. موتورهای جستجو پاسخ ها را بسیار به صرفه ارسال می کنند و برای این منظور سوالات را با الگوهای FAQ تطبیق داده و پاسخ هایی فشرده دریافت می کنند.

Lycos,AltaVista,Google موتورهای جستجوی معروفی هستند پورتال مانند MSN,Yahoo!,AOL دارای موتورهای جستجوی خاص خود هستند. برخی موتورهای جستجو به گونه ای سازمان دهی شده اند که فقط به برخی سوالات خاص پاسخ می دهند یا در حوزه های خاصی جستجو می کنند مانند AskJeeves,LooKsmart,Mama,Northem Light هزاران موتور جستجوی مختلف قابل دسترس هستند( رجوع کنید به Searchengineguide.com ) علاوه بر این هزاران شرکت وجود دارندکه از موتورهای جسجو در پورتال ها یا فروشگاه های خود استفاده می کنند.

برخلاف موتور جستجو، عامل نرم افزاری ( هوشمند) می تواند کارهایی بیشتر از جستجو و تطبیق راانجام دهد این نرم افزار قابلیت هایی دارد که می تواند برای اجرای وظایف ساده که نیاز به هوش دارند از آن ها استفاده کند. برای مثال می تواند حرکت های انجام شده در وب سایت را نظارت کرده و بررسی کند آیا مشتری در سایت گم شده یا می خواهد به جاهایی سر بزند که با پروفایل وی تطبیق ندارند. اگر این نرم افزار تشخیص دهد که مشتری سردرگم شده است، بهه وی خبر داده و وی را راهنمایی می کند. عامل های نرم افزاری در تجارت الکترونیکی مورداستفاده قرار می گیرند تا از وظایفی مانند مقایسه قیمت ها، تفسیر اطلاعات نظارت بر فعالیت ها و ک ار با مشاور پشتیبانی کنند. کاربران می توانند بااین عامل ها گفتگو کرده یا با آن ها همکاری کنند. کاربران هم از موتورهای جستجو و هم از عامل های هوشمند در تجارت الکترونیکی استفاده می کنند . اگر مشتری در داخل فروشگاه یا مرکز خرید الکترونیکی باشد، با استفاده از موتور جستجو می تواند محصول یا خدمات مورد نظر خود را بیابد. ضمناً می تواند از موتورهای جستجوی وب مانند google برای یافتن اطلاعات کلی در مورد آن محصول یا خدمات استفاده کند. در پایان این که کاربران می توانند از عامل های نرم افزاری مقایسه ای (مانند mysimon.com ) استفاده کرده یا وظایف دیگری را انجام دهند.