1390/04/14 @ 08:49

خرید کارتون اردک کوچولو

خرید کارتون قدیمی اردک کوچولو، پر طلا با کیفیت عالی.واقعا یادش بخیر وقتی کوچولو بودیم عاشق کارتون اردک کوچولو، پر طلا بودیم زمانی که این کارتون قدیمی پخش می شد اگر مشغول درس و مشق بودیم و یا مشغول شیطونی دست از همش می کشیدیم و چار زانو می نشستیم جلوی تلویزیون سیاه و سفید تا  کارتون اردک کوچولو، پر طلا را چهار چشمی بینیم.

اکثر مشتریان سایت معتقدند  کارتون های قدیمی خصوصا کارتون اردک کوچولو، پر طلا  یکی از محبوب ترین کارتونهای قدیمی دوران کودکی آنها است اغلب کسانی که این کارتن را خریداری نموده اند به خاطر زنده شدن خاطرات قدیمی شان است که این کارتون را سفارش می دهند.


تصاویر کارتون:

خرید کارتون اردک کوچولو، پر طلا       خرید کارتون اردک کوچولو، پر طلا

خرید کارتون اردک کوچولو، پر طلا