X
تبلیغات
رایتل
1389/12/10 @ 09:08

بازارهای الکترونیکی عمومی

بازارهای الکترونیکی عمومی همان بازارهای B2B هستند. این بازارها معمولاً متعلق به طرف ثالث (نه فروشنده و نه خریدار) یا گروهی از شرکت های خریدار و فروشنده ( ائتلافی ) هستند و معمولاً به تعداد زیادی فروشنده و خریدار کمک می کنند. ضمناً این بازارها با نام سهامی (مانند بازار سهام ) نیز شناخته می شوند. این بازارها برای عموم افراد باز هستند و توسط دولت یا مالکین بازار اداره می شوند.